Over ons

Maak kennis met Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continue aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de nulde, eerste- en tweede lijn worden er zorgprogramma’s en nascholingen ontwikkeld.

Dit alles onder het motto: Samen Sterker.


Gezondheidsplatform Eemvitaal

Eemvitaal is een antwoord op problemen van huisartsen en praktijkondersteuners uit de praktijk. Huisartsen Eemland verzamelt de wensen en behoeftes uit de praktijk en helpt waar nodig. Onder huisartsen bestond al langer de wens voor een gezondheidsplatform. In eerste instantie ter stimulering van een gezondere leefstijl zoals eerdere websites als keivitaal.nl of kiplekker.nl. De rol van Huisartsen Eemland in de regio Eemland wordt steeds groter: pilots en innovatieprojecten worden meer gestart en vaak ondersteund door een online platform. Eemvitaal kan, wanneer dit een meerwaarde blijkt, gekoppeld worden aan uiteenlopende projecten. Aangezien Eemvitaal een op zichzelf staand product is blijft het flexibel en multi-inzetbaar voor nu en in de toekomst.


Vind een huisarts

Onder “Vind een huisarts” is een overzicht gemaakt van alle huisartsen in de regio. Hierbij is het gemakkelijker om een huisarts te vinden voor de patiënt als collega huisarts.

Vanuit de huisartsen wordt geadviseerd om als patiënt een huisarts te nemen die dichtbij het woonadres gevestigd is. Met behulp van de locatie zoeker wordt het eenvoudiger gemaakt om een huisarts in de buurt te vinden.

 

 

 


Sociale kaarten

Een sociale kaart is een overzicht van een regio op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Een sociale kaart geeft een beeld van alle sociale voorzieningen die een bepaalde regio aanbiedt.

Het aanbod op een sociale kaart is meestal heel divers en gaat van ziekenhuizen, rusthuizen en dokterspraktijken tot vertaal- en tolkdiensten en instellingen die financiële hulp verstrekken.

Wanneer gezocht wordt naar ondersteuning gericht op financieel, psychisch of relationeel vlak, kan een sociale kaart hulp bieden om te weten te komen waar in de regio de juiste steun te vinden is.

Voor bijna elke wijk is er een bestaande sociale kaart van de regio beschikbaar. Met behulp van de tool ‘Sociale kaarten’ wordt er een overzicht geboden van de sociale kaarten die in de regio van toepassing zijn. Wanneer er een bestaande digitale sociale kaart ontbreekt geef dit door aan info@eemvitaal.nl.

Eemvitaal of Huisartsen Eemland is niet verantwoordelijk voor de input die op de verwijswebsites wordt weergegeven. Mocht de input hiervan niet kloppen adviseren wij om dit te melden bij de desbetreffende eigenaar van de website. 


Vind een project

Binnen alle wijken van de regio Eemland worden projecten georganiseerd die zich richt tot de verbetering van de eerstelijnszorg. Met behulp van de tool ‘Vind een project’ wordt er een overzicht geboden welke projecten er in welke wijk zich afspelen. Binnen dit overzicht wordt er een korte toelichting gegeven van de belangrijkste aspecten binnen het project.

Op deze wijze wordt er transparantie geboden aan de verschillende projecten die zich afspelen in de wijk en hoe eventueel een andere wijk een vergelijkbaar project zou kunnen aanpakken.

Projecten die bekend zijn bij de desbetreffende wijkcoördinator worden zichtbaar gemaakt op de website.


Overige 

Eemvitaal is een sociale kaart waar u informatie uit de omgeving kunt halen. In de toekomst zal deze worden uitgebreid. Eemvitaal biedt voordelen voor zowel huisarts als patiënt. Huisartsen Eemland heeft geen winstoogmerk.