Over ons

Maak kennis met Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continue aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de nulde, eerste- en tweede lijn worden er zorgprogramma’s en nascholingen ontwikkeld.

Dit alles onder het motto: Samen Sterker.


Gezondheidsplatform Eemvitaal

Eemvitaal is een antwoord op problemen van huisartsen en praktijkondersteuners uit de praktijk. Huisartsen Eemland verzamelt de wensen en behoeftes uit de praktijk en helpt waar nodig. Onder huisartsen bestond al langer de wens voor een gezondheidsplatform. In eerste instantie ter stimulering van een gezondere leefstijl zoals eerdere websites als keivitaal.nl of kiplekker.nl. De rol van Huisartsen Eemland in de regio Eemland wordt steeds groter: pilots en innovatieprojecten worden meer gestart en vaak ondersteund door een online platform. Eemvitaal kan, wanneer dit een meerwaarde blijkt, gekoppeld worden aan uiteenlopende projecten. Aangezien Eemvitaal een op zichzelf staand product is blijft het flexibel en multi-inzetbaar voor nu en in de toekomst.


Vind een huisarts

Onder “Vind een huisarts” is een overzicht gemaakt van alle huisartsen in de regio. Hierbij is het gemakkelijker om een huisarts te vinden voor de patiënt als collega huisarts.

Vanuit de huisartsen wordt geadviseerd om als patiënt een huisarts te nemen die dichtbij het woonadres gevestigd is. Met behulp van de locatie zoeker wordt het eenvoudiger gemaakt om een huisarts in de buurt te vinden.

 

 

 


Vind een GGZ praktijk

De huisarts heeft op steeds meer vlakken de verantwoordelijkheid gekregen om als poortwachter een keuze te maken tussen wel of niet verwijzen, waarbij er diverse beslisondersteuners bestaan die hier (al dan niet digitaal) met vragenlijsten een indicatie voor kunnen geven. Echter, de verscheidenheid aan GGZ-aanbieders, zorgt in het geval van een verwijzing voor een zoektocht naar de juiste zorginstelling. Eemvitaal biedt een plek waar zowel de huisarts specifieke zorg kan vinden maar ook praktijkondersteuners en patiënten. Door een overzichtelijke pagina met specifieke informatie zal de juiste zorgaanbieder snel gevonden worden. ‘’Vind een GGZ praktijk’’ moet een zo breed mogelijk beeld geven van de expertise die regio Eemland heeft te bieden. Hoewel bezoekers van Eemvitaal zelf de kwaliteit van zorgaanbieders kunnen inschatten, worden niet alle GGZ aanbieders toegevoegd aan Eemvitaal. Vanuit de zorgprogramma’s van Huisartsen Eemland zijn voorwaarden voor GGZ aanbieders opgesteld. Een ‘’light’’ versie van deze voorwaarde wordt gehanteerd voor opname in Eemvitaal. Daarnaast start Huisartsen Eemland met een Jeugd GGZ project, waardoor vaktherapeuten die vergoed worden door de gemeente Amersfoort worden ook opgenomen worden in Eemvitaal.

Voorwaarden GGZ aanbieders.

Hoofdbehandelaars van GGZ instellingen moeten BIG-geregistreerd zijn en daarnaast werkzaam zijn als GZ-psycholoog, psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog. Voor een aantal vaktherapeuten is een uitzondering namelijk: muziek, integratieve, beeldende, dans- en bewegingstherapeuten, psychomotorische, hapto, spel en drama therapeuten. Voor alle organisaties geldt dat er een klachtenregeling moet zijn.


Vind hulp voor ouderen

Hulp voor kwetsbare ouderen is erg complex. Als behandelaar raak je snel verstrikt in al de verschillende organisaties, procedures en keuzes waar deze doelgroep mee te maken heeft. Eemvitaal geeft overzicht en orde in de organisaties waar kwetsbare ouderen mee te maken hebben. Wanneer mogelijk met direct daarbij de gemaakte afspraken voor aanmelding en procedures.

 

 


Toekomst Eemvitaal

Eemvitaal is een sociale kaart waar u GGZ aanbieders kunt vinden. In de toekomst zal deze worden uitgebreid. Eemvitaal biedt voordelen voor zowel huisarts, patiënt en GGZ aanbieders. Huisartsen Eemland heeft geen winstoogmerk maar zal aan organisaties op termijn wel een vergoeding voor gemaakte kosten vragen.