Over ons

Maak kennis met Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continue aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de eerste- en tweede lijn en ontwikkelt zorgprogramma’s en nascholingen.

Dit alles onder het motto: Samen Sterker.


Gezondheidsplatform Eemvitaal

Eemvitaal is een sociale kaart voor huisartsen en praktijkondersteuners vanuit de praktijk. Huisartsen Eemland verzamelt de wensen en behoeftes uit de praktijk en helpt waar nodig. Onder huisartsen bestond al langer de wens voor een gezondheidsplatform. In eerste instantie ter stimulering van een gezondere leefstijl zoals eerdere websites als keivitaal.nl of kiplekker.nl. De rol van Huisartsen Eemland in de regio Eemland wordt steeds groter: er worden vaker/meer pilots en innovatieprojecten gestart en desgewenst ondersteund door een online platform. Eemvitaal kan, wanneer dit van meerwaarde blijkt, gekoppeld worden aan uiteenlopende projecten. Aangezien Eemvitaal een op zichzelf staand product is blijft het flexibel en multi-inzetbaar, nu en in de toekomst.


Vind een huisarts

Huisartsen Coöperatie Eemland bood de afgelopen jaren een overzicht van alle huisartsenprakijken in de regio Eemland op de website. Na de fusie met Stichting Diamuraal moest voor dit overzicht een nieuwe plek gevonden worden. Eemvitaal is een geschikte zorggerelateerde sociale kaart van de regio, daarnaast heeft het overzicht van broodnodige facelift binnen Eemvitaal gekregen.

 

 

 


Vind een GGZ praktijk

De huisarts heeft op steeds meer vlakken de verantwoordelijkheid gekregen om als poortwachter een keuze te maken tussen wel of niet verwijzen, waarbij er diverse beslisondersteuners bestaan die hier (al dan niet digitaal) met vragenlijsten een indicatie voor kunnen geven. Echter, de verscheidenheid aan GGZ-aanbieders, zorgt in het geval van een verwijzing voor een zoektocht naar de juiste zorginstelling. Eemvitaal biedt een plek waar zowel de huisarts specifieke zorg kan vinden maar ook praktijkondersteuners en patiënten. Door een overzichtelijke pagina met specifieke informatie zal de juiste zorgaanbieder snel gevonden worden. ‘’Vind een GGZ praktijk’’ moet een zo breed mogelijk beeld geven van de expertise die regio Eemland heeft te bieden. Hoewel bezoekers van Eemvitaal zelf de kwaliteit van zorgaanbieders kunnen inschatten, worden niet alle GGZ aanbieders toegevoegd aan Eemvitaal. Vanuit de zorgprogramma’s van Huisartsen Eemland zijn voorwaarden voor GGZ aanbieders opgesteld. Een ‘’light’’ versie van deze voorwaarde wordt gehanteerd voor opname in Eemvitaal. Daarnaast start Huisartsen Eemland met een Jeugd GGZ project, waardoor vaktherapeuten die vergoed worden door de gemeente Amersfoort worden ook opgenomen worden in Eemvitaal.

Voorwaarden GGZ aanbieders.

Hoofdbehandelaars van GGZ instellingen moeten BIG-geregistreerd zijn en daarnaast werkzaam zijn als GZ-psycholoog, psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog. Voor een aantal vaktherapeuten is een uitzondering namelijk: muziek, integratieve, beeldende, dans- en bewegingstherapeuten, psychomotorische, hapto, spel en drama therapeuten. Voor alle organisaties geldt dat er een klachtenregeling moet zijn.


Vind hulp voor ouderen

Hulp voor kwetsbare ouderen is erg complex. Als behandelaar raak je snel verstrikt in al de verschillende organisaties, procedures en keuzes waar deze doelgroep mee te maken heeft. Eemvitaal geeft overzicht en orde in de organisaties waar kwetsbare ouderen mee te maken hebben. Wanneer mogelijk

met direct daarbij de gemaakte afspraken voor aanmelding en procedures.

 

 


Toekomst Eemvitaal

Eemvitaal is een sociale kaart waar u GGZ aanbieders kunt vinden. In de toekomst zal deze worden uitgebreid. Eemvitaal biedt voordelen voor zowel huisarts, patiënt en GGZ aanbieders. Huisartsen Eemland heeft geen winstoogmerk maar zal aan organisaties op termijn wel een vergoeding voor gemaakte kosten vragen.

Planning 2018

11-01-2018     Eemvitaal Live
11-01-2018     Sociale kaart ‘’vind een huisarts’’ live
11-01-2018     Sociale kaart ‘’vind een GGZ praktijk’’ live
01-02-2018    ‘’uitgelicht’’ EPA patiënten
01-03-2018    ‘’uitgelicht’’ Ouderen GGZ
01-01-2019    Sociale kaart ‘’vind hulp voor ouderen’’ live