ADHD

Leusden, Achterveld   

Maken, evalueren en bijschaven multidisciplinaire samenwerkingsafspraken tussen scholen, huisarts, psycholoog, wijkteam en POH jeugd over kinderen met ADHD. Het doel is om een eenduidig beleid te maken en te voorkomen tot hiaten en doublures. Betere signalering en doelmatige zorg.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • Jeugd

Betrokken partijen:

  • GGD
  • Wijkteam
  • Huisartsen