Expertise in de wijk

Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp   

De doelstelling is tweeledig; kennismaking met collega’s in de wijk en vooral ook met hun specifieke zorgexpertise en kennisverdieping op een inhoudelijk thema. De bijeenkomsten worden wijkgericht georganiseerd en vinden halfjaarlijks plaats. Steeds rondom een ander thema.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • Volwassenen

Betrokken partijen: