Gezondheidspunten

Nijkerk   

De gezondheidspunten zijn een samenwerking tussen de gezondheidscentra en de bibliotheek. Wij willen inwoners van Nijkerk informeren en ondersteunen om stappen te zetten om zelf hun eigen gezondheid en welzijn te verbeteren. Dit past bij ons speerpunt ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘eigen regie’ en ons project ‘Samen Gezond’ en bij het innovatieproject ‘begrijpelijke gezondheidsinformatie’ van de bibliotheek in Nijkerk. Het voordeel van deze samenwerking is dat we de expertise van de bibliotheek kunnen gebruiken als het gaat om begrijpelijke informatievoorziening en laagdrempelig mensen kunnen bereiken, zonder een directe koppeling te maken met ziekte.  

We zijn in 2017 gestart met bijeenkomsten met een aantal inwoners/chronische patiënten met het Zet een Stap spel: dit is een methode waarbij mensen in groepsverband met elkaar spreken en zo samen en onder begeleiding komen tot het benoemen van persoonlijke gezondheidsdoelen en het zetten van de eerste stap. Bij deze bijeenkomsten bleek behoefte aan meer informatie rond bepaalde thema’s. Naar aanleiding daarvan zijn in 2018 en 2019 themamaanden georganiseerd elk met een eigen thema: slaap, voeding en rouw en verlies. 

Dit heeft mooie lezingen en workshops opgeleverd waar veel belangstelling voor was. Diverse zorgverleners vanuit onze gezondheidscentra waren daarbij betrokken. Blijvende informatie is gebundeld in mooie filmpjes die op onze website en op de website www.wegwijzernijkerk.nl te zien zijn over bijvoorbeeld wandelen en slaap en slaapproblemen.

Bij de themamaanden wordt ook duidelijk waar verdere behoefte ligt bij de inwoners van Nijkerk. Zo zijn er workshops die herhaald worden en zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld rond samen eten & voeding. Inmiddels is de welzijnsorganisatie Sigma ook aangehaakt bij de samenwerking. Het levert veel informatievoorziening en contacten op voor inwoners, aansluitend aan hun behoeften en bovendien een steeds betere samenwerking tussen medische zorg en welzijn. We zijn met de gemeente Nijkerk in gesprek om het vervolg te kunnen borgen in de toekomst.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Geboortezorg
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen: