Medicatieoverdracht

Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp   

Een huisarts of apotheker is wettelijk verplicht binnen 24 uur een actueel medicatieoverzicht te kunnen leveren. In de praktijk blijkt het een enorme uitdaging dit te realiseren.

In juli 2017 heeft de werkgroep medicatieoverdracht het proces van de drie meest voorkomende oorzaken van medicatiefouten in de huisartsenpraktijk en apotheek beoordeeld en zijn de processtappen die foutgevoelig bleken, aangepast.

De opgeleverde resultaten:

  • Na een week meten zijn alle gevonden fouten in medicatiedossiers geanalyseerd en zijn de oorzaken gecategoriseerd.
  • Voor de belangrijkste oorzaken zijn oplossingen gezocht. Zo zijn er twee spiegelbijeenkomsten gehouden, zijn er aanpassing gedaan in de ICT en in de werkwijzen.
  • Alle medewerkers kennen het belang en hun eigen verantwoordelijkheid bij het actueel houden van het medicatiedossier.

De meeste aanpassingen zijn momenteel in de werkwijzen van de eigen organisaties doorgevoerd. Er zal nog een middel worden ingezet om de patiënt er zelf op te attenderen dat ook hij een rol heeft in het actueel houden van zijn dossier. In december 2018 zal een tweede meetweek worden gehouden om te zien welke winst is geboekt.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen:

  • Huisartsen
  • Apotheker