Multidisciplinaireouderen zorg

Eemland   

Eén digitaal zorgdossier waar gegevens gedeeld worden en beveiligd gecommuniceerd kan worden, overleg in de vorm van klein en groot MDO. Het doel is om de samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleging en specialist ouderenzorg te verbeteren. Patiënt blijft zolang als mogelijk regie voeren.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen

Betrokken partijen: