Oncologieproject

Nijkerk   

Voor het oncologieproject hebben huisartsen in samenwerking met een oncologieverpleegkundige de oncologiepatiënten in de regio Nijkerk geïnventariseerd. Inmiddels is aansluiting gezocht bij het Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk en bieden wij deskundige en individuele begeleiding en behandeling van de persoon geconfronteerd met kanker. De begeleiding en behandeling die wordt geboden wordt in overleg met de cliënt vastgesteld. De zorg is gericht op revalidatie, psychosociale -en zingevingsvragen, detectie van late effecten van kanker of de behandeling. Indien nodig wordt contact gezocht worden de huisarts of andere zorgprofessionals.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Volwassenen

Betrokken partijen:

  • Huisartsen
  • Oncologieverpleegkundige
  • Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk