Patiëntenportaal

Nijkerk   

Patiëntportalen zijn digitale omgevingen waar de patiënt zijn/haar relevante informatie kan ophalen en waar functionaliteiten zoals e-consult, herhaalreceptuur en agenderingsfuncties aanwezig zijn. Ook bieden meerdere platforms de mogelijkheid om labuitslagen in te zien. De patiëntportalen zijn gekoppeld met de HIS ‘sen en bezitten primaire functionaliteiten.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Geboortezorg
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen: