PGO

Nijkerk   

Op dit moment zijn een veelheid aan platforms en systemen beschikbaar die allemaal tot doel hebben de zelfredzaamheid en zelfmanagement van de patiënt te verhogen en dan met name de chronische zorg en kwetsbare doelgroepen. Persoonlijke gezondheidsomgevingen PGO (voorheen PGD) zijn digitale gezondheidsdossiers waarin alle relevante medische informatie van een individu opgenomen is. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door een andere partij, bijvoorbeeld de huisarts of specialist in het ziekenhuis. De patiënt kan deze gegevens in zijn/haar persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Geboortezorg
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen:

  • Huisartsen