Pilot samenwerking wijkteam in huisartsenpraktijk

Amersfoort    31 juli 2018

Via digitaal zorgdossier wordt het wijkteam ingeschakeld en kan tergrapportage plaatsvinden. Beveiligde communicatie. We onderzoeken in de pilot hoeveel tijd dit kost / oplevert, aantal vragen naar wijkteam, acties van het wijkteam. Het doel van deze pilot is dat er onderzoek gedaan wordt of de communicatie en het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen tussen huisartsenpraktijk en wijkteam verbetert kan worden door het gebruik van een ICT platform.

Actief:

NEE

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen

Betrokken partijen:

  • Wijkteams
  • Huisartsen