Samenwerking Wijkteam

Vathorst & Hooglanderveen    

Het wijkteam wijst je de weg naar hulp in die situaties waarin je het zelf niet zo goed meer weet. Vaak gaat dit om complexere situaties die zowel medische als sociale oorzaken kennen en daarmee op het werkterrein van verschillende zorgverleners komen.

Om deze hulp zo goed mogelijk te regelen zoeken de huisartsen en de psychologen van Vathorst samen met het wijkteam naar de samenhang en overlap in deze problemen. Door deze samenwerking kunnen de zorgverleners in Vathorst en het Wijkteam Vathorst elkaar beter vinden en ondersteunen, en daarmee de inwoners van Vathorst adequaat helpen.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen:

  • Huisarts
  • Psycholoog
  • Wijkteam