Siilo

Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp   

De werkgroep Siilo heeft zich bezig gehouden met knelpunten in de onderlinge communicatie die nu vaak telefonisch of via de mail verloopt. Implementatie van de Siilo app kan bijdrage aan elkaar makkelijker vinden en dus een betere bereikbaarheid. Doelstelling: verbeteren en vergemakkelijken van de communicatie tussen zorgverleners in de wijk.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • Volwassenen

Betrokken partijen: