Zorg na ziekenhuis

Leusden, Achterveld   

Er zijn onderling afspraken gemaakt tussen huisarts, apotheek en thuiszorg over wie er bij ontslag uit het ziekenhuis contact opneemt met de patiënt. Het doel is de zorg na ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, preventie op onnodige heropnames en goede ketenzorg te realiseren.

Actief:

JA

Doelgroep:

Betrokken partijen:

  • Huisartsen