Depressie

Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp   

Het doel is om de mensen met een depressie of depressieve klachten eenduidige zorg te bieden. Daarvoor implementeren we een zorgketen gebaseerd op de matched en stepped care. Dit houdt in een behandeling afgestemd op de kenmerken van de patiënt zoals de ernst van de problematiek, de vaardigheden van de patiënt, de omgevingsfactoren en de wensen en behoeften van de patiënt volgens een bepaald stappenplan.

Onderdelen van deze benadering zijn:

 • Het vergroten van de aandacht voor het signaleren van depressie.
 • Een multidisciplinaire zorg.
 • Een wijkgerichte sociale GGZ-kaart.
 • Matched care; zorg op maat.
 • Impuls keuze en gebruik KIS (Vital Health), waardoor de patiënt een betere E-Health mogelijkheid geboden krijgt.

De inspanning van de werkgroep leidt tot:

 • Meer aandacht voor deze patiëntengroep, waardoor de reguliere depressiezorg geoptimaliseerd is. Onder andere een verbetertraject van antidepressiva.
 • Een halfjaarlijks wijkgerichte GGZ- netwerkoverleg.
 • Een toename van de kennis bij zorgverleners over het bestaande welzijnsaanbod.
 
 

Actief:

JA

Doelgroep:

 • (kwetsbare) ouderen
 • Jeugd
 • Volwassenen

Betrokken partijen:

 • Huisartsen