Kwetsbare inwoners

Leusden, Achterveld   

In navolging van de eerdere integrale aanpak kwetsbare ouderen en omdat we zien dat er een nieuwe groep kwetsbare inwoners in Achterveld komt wonen, willen we deels naar analogie van de kwetsbare ouderen een integrale aanpak voor de kwetsbare inwoners ontwikkelen. Overvecht Gezond met haar concept Krachtige Basiszorg is een voorbeeld.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen

Betrokken partijen:

  • Huisartsen