Online

Nijkerk   

Niet alleen de zorgverlener is ervoor verantwoordelijk dat de patiënt beter wordt, de patiënt zelf heeft hier ook een  belangrijke rol in. Meer eigen regie, samen beslissen en het gesprek over de gezondheid zijn allemaal ontwikkelingen waarin de rol van de patiënt (en daarmee de rol van de zorgverlener) in de zorg verandert. Digitalisering kan hierin een grote rol spelen, denk daarbij aan toegang tot de eigen medische gegevens, het maken van afspraken, herhalingsrecepten aanvragen en contact met de zorgverlener. Ook wordt de samenwerking tussen patiënt en zorgverleners onderling bevorderd. Daarnaast kan de behandeling ondersteund worden door digitale middelen, zoals het inzetten van vragenlijsten, Ehealth-programma’s en educatie.

App HuisartseNij

In 2018 heeft een project plaatsgevonden, waarbij patiënten van een van de huisartsenpraktijken in Gezondheidscentrum Corlaer en Gezondheidscentrum De Nije Veste of van een van de satellietpraktijken gebruik konden maken van de app HuisartseNij via hun smartphone.

Deze is te downloaden via de App Store of Google Play. Daarna doorloopt men een paar stappen. Met de app HuisartseNij kan de patiënt vragen stellen (e-consult), herhaalrecepten aanvragen en zelf een afspraak maken met de huisarts. De online dienstverlening is een succes, steeds meer patiënten maken hiervan gebruik. In 2018 hebben ruim 5.500 patiënten ingelogd in het portaal. De nieuwe mogelijkheid om ook via een app gebruik te maken van de online diensten sluit duidelijk aan bij een behoefte. 

Uitslagenportaal Saltro

De huisartsen van Nijkerk stellen het uitslagenportaal van Saltro beschikbaar via de website. Saltro heeft het uitslagenportaal, waar patiënten zelf de uitslag van hun onderzoek kunnen inzien,  samen met huisartsen ontwikkeld.  De patiënt krijgt in begrijpelijke taal informatie over en meer inzicht in zijn gezondheid en wordt zo meer betrokken bij het zorgproces. Bovendien kan hij of zij zich beter voorbereiden op het gesprek met de eigen huisarts.

Gebruikers van het portaal geven aan dat dit inzicht vooral een geruststellende werking op hen heeft. Voor huisartsen geldt dat er alleen gebeld hoeft te worden met de patiënt als dat wenselijk is.

Patiëntenportaal

Voor de uitwisseling van gegevens over de gezondheid van de patiënt en de behandeling of begeleiding tussen de betrokken zorgverleners gaat de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk binnenkort starten met een pilot met een nieuw patiëntenportaal Engage van VitalHealth. Hierbij heeft de patiënt zelf toegang tot zijn of haar gegevens. 

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen:

  • Huisartsen