Palliatieve zorg

Soest   

Vanuit de werkgroep palliatieve zorg van ELZIS zijn een aantal projecten voortgekomen

 • PATZ werkgroep waarbij 1e lijns zorgverleners intervisie hebben over problemen bij de palliatieve zorg
 • Café Doodgewoon, waarbij 3x per jaar een bijeenkomst is met zorgverleners en patiënten met wisselende thema’s rond palliatieve zorg en levenseinde.
 • Door de apothekers is een palliatieve box samengesteld en altijd in voorraad. Deze box bevat een aantal hulpmiddelen die men nodig heeft als een patiënt in een terminale fase geraakt, denk aan onderleggers, een spuugbakje, een verstuifflesje voor de mondverzorging en enkele lemon-swabs. 

Actief:

JA

Doelgroep:

 • (kwetsbare) ouderen
 • Volwassenen

Betrokken partijen:

 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtistes
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Medewerkers Hospice