PaTz

Barneveld    

5 bijeenkomsten op jaarbasis met een palliatief digitaal logboek voor patiëntbespreking onder leiding van kaderhuisarts palliatieve zorg. Het doel is om een samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

Actief:

JA

Doelgroep:

  • (kwetsbare) ouderen
  • Jeugd
  • Volwassenen

Betrokken partijen: